Το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 1ο και 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Θεσσαλονίκης καθώς και το Κ.Ε.Σ.Υ. Χαλκιδικής διοργανώνουν επιμορφωτικές συναντήσεις με δύο θεματικές:

α) «Η υποστήριξη των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης» και           β) «Προαπαιτούμενα και διαδικασία παραπομπής μαθητών στα Κ.Ε.Σ.Υ.», σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018 για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης.