4η ανακοίνωση: Δηλώσεις συμμετοχής παρακολούθησης των εργασιών του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με Διεθνή συμμετοχή
Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν το 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή με θέμα:
«Θρησκευτική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για το μέλλον»,
στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη Θεσσαλονίκη,
στους χώρους της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.