Ξεκινούν οι επιμορφωτικές δράσεις του Δικτύου για τη σχολική χρονιά 2019-2020. Προσκαλούμε, λοιπόν, τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο δίκτυο εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν την πρώτη ενημερωτική/επιμορφωτική συνάντηση με θέμα  «Αποτίμηση των δράσεων της πρώτης χρονιάς του δικτύου. Προτάσεις δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής»