Ο ∆ρ. ∆ημήτριος Σιδηρόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ70 και οι κ.κ ∆ιευθύντριες/∆ιευθυντές
και τα ∆ιοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων της Ενότητας των ∆ημοτικών Σχολείων σας προσκαλούν στην 1η διαδικτυακή ανοικτή συνάντηση - ομιλία της e-Σχολής Γονέων
«Μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας και επικοινωνώντας με τα παιδιά μας»

Ομιλήτρια η κ. Βικτωρία Σαραφιανού, Συμβουλευτικός Ψυχολόγος, Μ. Sc.
Θέμα: Προκλήσεις και δυνατότητες ανάπτυξης οικογενειακών δεσμών στο σύγχρονο κόσμο των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών


Η e -συνάντηση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020
και ώρα 6-8 μ.μ
με την υποστήριξη https://webex.sch.gr/

Για να συμμετέχετε σε καθεμιά από τις 8 συναντήσεις της σχολής γονέων βάζετε στην μπάρα αναζήτησης την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://minedu-primary.webex.com/meet/dsidiropou