ΑΠΥΣΔΕ
21022024Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 ( ΦΕΚ 71, Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50,Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164, Α΄)
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.353.1/7/199094/Ε3/07-12-2015 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και του τρόπου τήρησης των πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2656, Β΄)
3. Την αριθμ. Φ.353.1/10/202115/Ε3/10-12-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: 6ΠΠΜ4653ΠΣ-ΕΓΛ)
4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνημμένα:
Download this file (26351.pdf)Προκήρυξη[ ]263 kB
Download this file (aitisi-dieutintes-ekpaideysis.doc)Υπόδειγμα Αίτησης[ ]35 kB

Αναμορφωμένοι Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ε. & Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Συνημμένα:
Download this file (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔE.docx)ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔE.docx[ ]48 kB
Download this file (ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ.docx)ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ.docx[ ]53 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf[ ]65 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]80 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]72 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΗΜΑΘΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΗΜΑΘΙΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΚΙΛΚΙΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]72 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΕΛΛΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΕΛΛΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΙΕΡΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΠΙΕΡΙΑ.pdf[ ]65 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Δ.Ε_ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.pdf[ ]72 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]71 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]70 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑ.pdf[ ]67 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]67 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΕΛΛΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΕΛΛΑ.pdf[ ]66 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑ.pdf[ ]69 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf[ ]68 kB
Download this file (αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf)αναμορφωμένος πίνακας μορίων_Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf[ ]65 kB

Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ε. & Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

SYMBOYLIA

Συνημμένα:
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔE.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔE.docx[ ]48 kB
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ.docx[ ]52 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]81 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]72 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΗΜΑΘΙΑ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΗΜΑΘΙΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΚΙΛΚΙΣ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]73 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΠΕΛΛΑ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΠΕΛΛΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΠΙΕΡΙΑ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΠΙΕΡΙΑ.pdf[ ]65 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΣΕΡΡΕΣ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΣΕΡΡΕΣ.pdf[ ]65 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Δ.Ε_ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.pdf[ ]73 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΑΝΑΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]73 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΔΥΤ. ΘΕΣ-ΝΙΚΗ.pdf[ ]71 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑ.pdf[ ]67 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ.pdf[ ]68 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΠΕΛΛΑ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΠΕΛΛΑ.pdf[ ]66 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑ.pdf[ ]70 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΣΕΡΡΕΣ.pdf[ ]68 kB
Download this file (προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf)προσωρινός πίνακας μορίων Διευθυντών Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.pdf[ ]67 kB
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ_ανακοινοποίηση.docx)ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ_ανακοινοποίηση[ ]53 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερ.Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερ.Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΒΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Κ. Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 «Υπηρεσιακά συμβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού» του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α/9-11-2015)
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 της αριθμ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ)  καθώς και της θητείας των μελών των Συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ 2463/τ.Β΄/16-11-2015)
3. Την αριθμ. Φ.350/106/188061/Ε3/20-11-2015 εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Συγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:7Ζ4Ο4653ΠΣ-ΩΨΩ)
4. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων»
ΚΑΛΟΥΜΕ

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι