Πρόγραμμα INTERCAP
25052024Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Επιμόρφωση National Teachers Training Workshop στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InterCap

 Βέροια Sdgs0

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EuropeAid)
InterCap «Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί: Δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων Πανεπιστημίων και Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε ένα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο»
διοργάνωσε και υλοποίησε τις επιμορφώσεις InterCap National Teachers Training Workshop που πραγματοποιήθηκαν από τις επιμορφώτριες Μακρογιώργου Γεωργία και Μιχλίζογλου Χρυσάνθη στις έδρες των τεσσάρων Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας:
18-19 Ιανουαρίου 2020 1ο ΠΕΚΕΣ Ανατολική Θεσσαλονίκη
01-02 Φεβρουαρίου 2020 4ο ΠΕΚΕΣ Σέρρες
08-09 Φεβρουαρίου 2020 2ο ΠΕΚΕΣ Δυτική Θεσσαλονίκη
15-16 Φεβρουαρίου 2020 3ο ΠΕΚΕΣ Βέροια

Οι βιωματικές επιμορφώσεις απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, και είχαν ως στόχο την ενίσχυση της κριτικής κατανόησης των εκπαιδευτικών σε θέματα μετανάστευσης και αειφόρου ανάπτυξης, στο ευρύτερο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω συμμετοχικών εκπαιδευτικών μεθόδων:
- Ανοιχτοί Χώροι για Διάλογο και Έρευνα (Open Spaces for Dialogue and Inquiry OSDE),που αναφέρονται στη δημιουργία ανοικτών και «ασφαλών» χώρων για κριτική σκέψη και συζήτηση για παγκόσμια θέματα
- Θέατρο για τη Ζωή (Theatre for Living T4L), το δράμα και το θέατρο ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα InterCap, να επιμορφωθούν με το υλικό των ενοτήτων και να βρουν βιβλιογραφία με διδακτικές δραστηριότητες πάνω στα θέματα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μπορούν να μπουν στο σύνδεσμο: InterCap http://developtogether.eu/ και να κάνουν εγγραφή. Έχοντας κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα και έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη των διαδικτυακών ενοτήτων και των μικρών τεστ, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης InterCap από την ιστοσελίδα.


Επιμόρφωση National Trainers Training στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος InterCap

 11-11-19 1

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EuropeAid) InterCap «Αναπτύσσουμε τις ικανότητές μας μαζί: Δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων Πανεπιστημίων και Κοινωνίας των Πολιτών για την προώθηση της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε ένα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο» διοργάνωσε και υλοποίησε την επιμόρφωση InterCapNationalTrainersTraining που πραγματοποιήθηκε από τις επιμορφώτριες Μακρογιώργου Γεωργία και Μιχλίζογλου Χρυσάνθη από Παρασκευή 11 έως Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και από Παρασκευή 18 έως Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, στο 28ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης και είχε συνολική διάρκεια 28 ωρών δια ζώσης και 14 ωρών διαδικτυακά.

Η επιμόρφωση απευθυνόταν σε 60 επιμορφωτές εκπαιδευτικών, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, στελέχη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων των Διευθύνσεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, και είχε ως στόχο την ενίσχυση της κριτικής κατανόησης των εκπαιδευτικών φορέων σε θέματα μετανάστευσης και αειφόρου ανάπτυξης, στο ευρύτερο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω συμμετοχικών εκπαιδευτικών μεθόδων:

Ανοιχτοί Χώροι για Διάλογο και Έρευνα (Open Spaces for Dialogue and Inquiry  OSDE),που αναφέρονται στη δημιουργία ανοικτών και «ασφαλών» χώρων για κριτική σκέψη και συζήτηση για παγκόσμια θέματα

- Θέατρο για τη Ζωή (Theatre for Living  T4L), το δράμα και το θέατρο ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής.

Περισσότερες πληροφορίες για το InterCap μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://developtogether.eu/

 

  11-11-19


18-20.11.19 2  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERCAP: Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΟΙΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

20180713 103112

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα την προώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση και τη δημιουργία Δικτύου για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε το ΚΜΟΠ ? Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σε συνεργασία με τη Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος της συζήτησης ήταν να διερευνηθεί το πως μπορούν να ενταχθούν οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο περιβάλλον, όπως της Ελλάδας, όπου οι μεταναστευτικές ροές (εισερχόμενοι και εξερχόμενοι μετανάστες) επηρεάζουν καταλυτικά την κοινωνική και οικονομική ζωή.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των οικονομικών μεταναστών παγκοσμίως έχει αυξηθεί σε σχέση με το 1980, από 75,3 εκατομμύρια σε 212,6 εκατομμύρια καταγεγραμμένους το 2015, η μετανάστευση αποτελεί αναμφίβολα καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η μετανάστευση μπορεί υπό συνθήκες να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη εν γένει, στο πλαίσιο ενός αλληλεξαρτώμενου κόσμου, όπου κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον είναι αλληλένδετα.

Επίσης, αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ένταξη των πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση στο ιδιαίτερο πλαίσιο της Ελλάδας. Σημαντικά στοιχεία σε αυτή την προσπάθεια, αναδείχθηκαν τα εξής:

  • Η αποσαφήνιση και η χρήση κοινής ορολογίας σχετικά με τις έννοιες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Ο προσδιορισμός των καναλιών, μέσω των οποίων θα ενταχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε βαθμίδα του εκπαιδευτικού συστήματος.
  • Η ένταξη των πολιτικών ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων στο σχεδιασμό αναπτυξιακών πολιτικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η σύνδεση των πολιτικών ένταξης μεταναστών και προσφύγων και των πολιτικών προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία.
  • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, θα δημιουργηθεί δείκτης μέτρησης και τακτική καταγραφής της διείσδυσης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα.
  • Έκδοση συλλογικού τόμου με θέμα τη μετανάστευση μέσα στο 2019, για τη συγγραφή του οποίου το ΚΜΟΠ θα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο κ. Παναγιώτης Ανανιάδης, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο σύνολο των προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ως συντονιστής και εταίρος (XeniosZeus, Intergrated, InterCap, Moisson 2). Παράλληλα ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τα Ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται τη συγκεκριμένη στιγμή στην ΠΔΕΠΔΕΚΜ κατά τη τριετία 2015-2018 (413 Ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως Erasmus Και e-twinning - 251 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 162 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με βάση την καταγραφή των προγραμμάτων, στην οποία προχώρησε το τμήμα προγραμμάτων της ΠΔΕΠΔΕΚΜ και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Η παρουσίαση του Περιφερειακού Διευθυντή έκλεισε με τα την παράθεση των αποτελεσμάτων ? ωφελειών από την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, το ΚΜΟΠ  ανακοίνωσε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα:

Πολλοί παρευρισκόμενοι, μεταξύ των οποίων Πανεπιστημιακοί, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, Εκπαιδευτικοί, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνοι Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των  προσφύγων, εκπρόσωποι Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, δήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο για τη Συνοχή της Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΣΑΠ) στην Ελλάδα. Η επόμενη συνάντηση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2018.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InterCap, κύριος στόχος του οποίου είναι η σύσταση ευρωπαϊκών δικτύων ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς από την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και η προώθηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εκπαίδευση, με έμφαση σε θέματα μετανάστευσης, ασφάλειας και αειφόρου ανάπτυξης σε έναν αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, στο ευρύτερο πλαίσιο της επίτευξης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

To έργο InterCap παρεμβαίνει σε αυτές τις ανάγκες με την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθοδολογιών που θα διευκολύνουν την ένταξη της εκπαίδευσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη στα σχολεία και τη σχετική εκπαίδευση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από σχήμα 13 συνεργαζόμενων φορέων από 12 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία). Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ με τη συνεργασία της Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://developtogether.eu/

https://www.kmop.gr

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για το Δελτίο Τύπου και την εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

ΚΜΟΠ ? Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας

κ. Γιάννης Χατζίρης

intercap@kmop.eu

+30 210 3637547

20180713 103127

20180713 103232

20180713 114557 b

Συνημμένα:
Download this file (InterCap ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx)InterCap ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.docx[ ]157 kB

Συμμετοχή της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο : "Developing Capacities together : European - CSO networks for global learning on migration, security and sustainable development in an independent word"

europeanbanner

 

Συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο : "Developing Capacities together : European - CSO networks for global learning on migration, security and sustainable development in an independent word"

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι
casibom girişcasibom giriş1xbetbahiscombycasinoikimislikaçak maç izleorisbetfreespinNisanbetcasibomataşehir escortjojobetbetturkeysahabetbetkanyonjojobet giriş
gaziantep evden eve taşımacılıkdiş eti ağrısıankara gülüş tasarımıistanbul hayır lokmasımaltepe evden eve nakliyatsancaktepe evden eve nakliyattuzla nakliyatkartal evden eve nakliyattarsus evden eve nakliyatreplika saatlerpendik evden eve nakliyatporselen lamine kaplamaEtimesgut evden eve nakliyatEtimesgut evden eve nakliyatçankaya evden eve nakliyatkocaeli evden eve nakliyateskişehir uydu tamireskişehir televizyon tamirieskişehir uydu servisimersin evden eve nakliyatmersin evden eve nakliyatantika eşya alankitap alanlartekne kiralamasatılık pomeranian boo ilanlarıpoodleMalatya koltuk yıkamamamak evden eve nakliyatüsküdar evden eve nakliyatdarıca evden eve nakliyatderince evden eve nakliyatmersin evden eve nakliyatyenimahalle evden eve nakliyateryaman evden eve nakliyatankara gülüş tasarımıankara gülüş estetiğiniğde evden eve nakliyatmamak evden eve nakliyatankara asfalt bakımetimesgut evden eve nakliyatmersin evden eve nakliyatEskişehir özel ingilizce dersiankara asansörlü nakliyatankara evden eve nakliyatantikaantika alanlarantikaantika eşya alanlarkoku makinesiodunpazarı emlakEtimesgut evden eve nakliyatEtimesgut evden eve nakliyatfree hacks