Εισαγωγικό
16042024Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Καλωσορίσατε στο Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας

 

ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

 

Αρ.Πρωτ.159704/Γ7/17-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Τασία Ξυλόκοτα, Χρύσα Μήνου
Τηλέφωνο : 210-3442579
Fax : 210-3443013
e-mail: t05sdel@minedu.gov,gr

 

Θέμα: «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού»

Έχοντας υτχόψη:

1. Την απόφαση 76051/12 (ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάϋεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου.».

2. Την υπ' αρ. πρωτ. 93006/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «.Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων»

3. Την υπ' αρ. πρωτ. 93007/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «Προκήρυξη για την πλήρωση ϋέσεων Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ. Ν.)»

4. Την υπ' αρ. πρωτ. 92998/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επυ\ογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 93008/Γ7/10-08-2012 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»

6 . Την ανάγκη πρόληψης της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία της χώρας σύμφωνα με τους στόχους της πολιτικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την Αγωγή Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, υπό την εποπτεία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

Το Παρατηρητήριο έχει ως αποστολή το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη διοχέτευση πρός διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση ορίζεται από τον Περιφερειακό Δ/ντη ένας εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστής Δράσεων Πρόληψης. Ο Συντονιστής Δράσεων συνεργάζεται με τους Δ/ντες Εκπ/σης και τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων, προκειμένου να υλοποιούνται οι δράσεις πρόληψης. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής αναπτύσσει Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων σε κάθε Περιφέρεια, επιδιώκοντας τη συμμετοχή θεσμικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων και οργανισμών που ειδικεύονται σε θέματα πρόληψης της βίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης νέων, δικαιωμάτων του παιδιού, κοινοτικής διαμεσολάβησης και κοινωνικής ένταξης.

Ο Περιφερειακός Δ/ντης σε συνεργασία με τον Συντονιστή Δράσεων θα ενημερώνει το Παρατηρητήριο, το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Παιδείας, σε μηνιαία βάση αποστέλλοντας στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη του φαινομένου, και εκτάκτως όταν οι περιστάσεις το απαιτούν και θα συντάσσει ετήσια έκθεση για το σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας του.

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι