Ευρωπαϊκά Προγράμματα
21022024Τετ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Ορισμός Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού

euroscola-logo

Ορισμός Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού, που θα αναλάβει τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2015-16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2015

EYROPAIKA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς το/και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2015

Συνημμένα:
Download this file (19214 74ΠΚ4653ΠΣ-Τ44.pdf)19214 74ΠΚ4653ΠΣ-Τ44.pdf[ ]254 kB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 2015-16 - Ενημερωτικό Σημείωμα - Πίνακας Μαθητών - Ορισμός Επιτροπής

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Σας συγχαίρουμε για τη συμμετοχή σας στην αξιολογική διαδικασία του διαγωνισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA. Θεωρούμε ότι και μόνη η συμμετοχή σας σε μια αξιολογική διαδικασία του είδους αυτού συνιστά για σας σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία.

Στο διαγωνισμό EUROSCOLA δήλωσαν συμμετοχή 360 μαθητές και μαθήτριες από σχολικές μονάδες που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, και ειδικότερα από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Από αυτούς διαγωνίστηκαν οι 315, ενώ οι υπόλοιποι δεν προσήλθαν στο διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, με τη συνεργασία των Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων.

Ειδικότερα:

 1. Αρχικά ορίστηκαν διαγωνιστικά κέντρα. Σε καθένα από αυτά ορίστηκε Επιτροπή που ήταν υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 2. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.
 3. Τα γραπτά των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, με καλυμμένα τα ατομικά στοιχεία των διαγωνιζομένων, εστάλησαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας. Μαζί με τα γραπτά εστάλησαν και καταστάσεις-παρουσιολόγια των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών και μαθητριών.
 4. Σε κάθε γραπτό δόθηκε ένας κωδικός και στη συνέχεια καλύφθηκαν τα στοιχεία των  διαγωνιστικών κέντρων.
 5. Τα γραπτά βαθμολογήθηκαν από Επιτροπή 29 εκπαιδευτικών, στην οποία συμμετείχαν σχολικοί σύμβουλοι και καθηγητές αντιστοίχων προς την έκθεση ειδικοτήτων.
 6. Η διόρθωση των γραπτών ξεκίνησε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας στις 2-10-2015 και συνεχίστηκε στις 5-10-2015.
 7. Μόλις ολοκληρώθηκε η βαθμολόγηση, οι βαθμοί καταχωρήθηκαν σε πίνακες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται όλα τα κριτήρια επιλογής, που είναι τα εξής: γλωσσομάθεια σε ποσοστό 20%, προαγωγικός βαθμός της προηγούμενης σχολικής χρονιάς σε ποσοστό 20% και  βαθμός της έκθεσης σε ποσοστό 60%.
 8. Ειδικότερα η μοριοδότηση της γλωσσομάθειας έγινε ως εξής: προσμετρήθηκε το ανώτερο πτυχίο στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά, τις γλώσσες που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Α.Π. 49829/Δ2/26-03-2015).Τα επίπεδα γλωσσομάθειας μοριοδοτήθηκαν ως εξής: Γ2 με 20 μόρια, Γ1 με 15 μόρια, Β2 με 10 μόρια, Β1 με 5 μόρια και Α2 με 2 μόρια.
  1. Επικυρωμένο αποδεικτικό σπουδών, στο οποίο θα φαίνεται ο βαθμός προαγωγής του/της μαθητή/τριας κατά το σχολικό έτος 2014-2015 και η ημερομηνία γέννησής του/της.
  2. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας στο ανώτερο από τα πτυχία που κατέχει ο/η μαθητής/τρια στην Αγγλική ή στη Γαλλική γλώσσα.

         Από την αξιολογική κατάταξη των μαθητών και μαθητριών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, βάσει των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν, θα κοινοποιηθούν τα ονόματα των 30 μαθητών και μαθητριών. Οι πρώτοι/ες 24 από αυτούς/ές θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Στρασβούργο στις 27Νοεμβρίου 2015. Οι υπόλοιποι 6μαθητές και μαθήτριες είναι επιλαχόντες/ούσες.

Οι 24 πρώτοι μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα της 27ης Νοεμβρίου 2015, όπως επίσης και οι 3 πρώτοι/ες επιλαχόντες/ούσες οφείλουν έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 να υποβάλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το σχολείο τους φάκελο δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

Εφιστούμε την προσοχή στα κάτωθι:

 • Αν δεν υποβληθεί ο φάκελος δικαιολογητικών στην ορισμένη προθεσμία, θα αποκλειστεί ο/η επιτυχών/ούσα και θα αντικατασταθεί από επιλαχόντα/ούσα.
 • Θα αποκλειστούν, επίσης, από τη διαδικασία μαθητές/μαθήτριες που έχουν αναγράψει στην αίτηση συμμετοχής τους ανακριβή στοιχεία όσον αφορά την ημερομηνία γέννησης, το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους και το βαθμό προαγωγής του προηγούμενου σχολικού έτους, στην περίπτωση κατά την οποία τα ακριβή στοιχεία διαφοροποιούν τη σειρά κατάταξης του/της διαγωνιζόμενου/ης ή τον/την αποκλείουν λόγω ηλικίας.
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της αξιολογικής διαδικασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού EUROSCOLA.
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν τη διαδικασία του διαγωνισμού (ο  Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, η Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί και οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) δεν αμείφθηκαν, αλλά παρείχαν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

 Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Τα 30 ονόματα των επιτυχόντων/χουσών και επιλαχόντων/ουσών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και θα κοινοποιηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Στη συνέχεια, σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα κοινοποιηθεί αξιολογικός πίνακας που θα περιλαμβάνει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ο πίνακας αυτός δε θα κοινοποιηθεί στα σχολεία. Οι ενδιαφερόμενοι, όμως, θα μπορούν να πληροφορηθούν τη σειρά κατάταξης και την τελική τους μοριοδότηση από τους υπευθύνους για το Πρόγραμμα EUROSCOLA της κάθε Διεύθυνσης.

         Κλείνοντας το ενημερωτικό αυτό σημείωμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Tέλος, συγχαίρουμε για μια ακόμη φορά τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας στην Ημερίδα στο Στρασβούργο!

Ενημερωτικό σημείωμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό Προγράμματος EUROSCOLA 2015-2016

 Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την Ημερίδα EUROSCOLA την 27η Νοεμβρίου 2015. Στην Ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες  Λυκείου από τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας, θα εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις (24) μαθητές/τριες και δύο (2) συνοδούς καθηγητές/τριες από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. αρμοδιότητάς της. Για την επιλογή των μαθητών θα διεξαχθεί διαγωνισμός με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Toυλικό θα δοθεί μετά την επιλογή των 24 μαθητών/τριών. 

Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕUROSCOLA 2015-16

 1. Ο διαγωνισμός στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA θα διεξαχθεί σε διαγωνιστικά κέντρα που έχουν οριστεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015.
 2. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες. Ο χρόνος έναρξης και λήξης της εξέτασης ορίζεται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνιστικού κέντρου.
 3. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα εκθέσετε τις απόψεις σας σε γραπτό κείμενο 500 έως 600 λέξεων. Υπέρβαση του ορίου των λέξεων μεγαλύτερη του 10% θα αξιολογηθεί αρνητικά. Το κείμενό σας θα γραφεί στα ελληνικά.
 4. Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας κινητά τηλέφωνα και σημειώσεις. Οφείλετε να τα παραδώσετε στην Επιτροπή του διαγωνισμού, πριν μπείτε στην αίθουσα εξέτασης.
 5. Οφείλετε, επίσης, να συμμορφωθείτε προς τις υποδείξεις της Επιτροπής και των επιτηρητών/τριών σας και να συμβάλετε με τη συμπεριφορά σας στην εύρυθμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Διαγωνιζόμενοι/ες που θα επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα απομακρυνθούν από την αίθουσα στην οποία διαγωνίζονται. Στη συνέχεια, αφού συνταχθεί πρακτικό, στο οποίο θα αναφέρεται η αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής και η απολογία του/της μαθητή/τριας, θα αποκλειστούν από τη διαγωνιστική διαδικασία.
 6. Η αξιολόγησή σας θα γίνει βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο με αριθμ. πρωτ. 49829/Δ2/26-03-2015έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε., Τμήματος Α΄ [«Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμώνται βάσει μοριοδότησης (Έκθεση 60%, Ξένη γλώσσα 20%, Επίδοση 20%)].

Σε κάθε διαγωνιστικό κέντρο θα υπάρχει Επιτροπή που έχει προταθεί από το Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή θα μεριμνήσει για την ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

Σας ευχόμαστε επιτυχία! Θεωρούμε, όμως, ότι και μόνη η συμμετοχή σας στη διαγωνιστική αυτή διαδικασία συνιστά μια σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η εκπαίδευση γενικότερα είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση, που δεν περιορίζεται στα άμεσα και ορατά αποτελέσματά της, ούτε μπορεί να αποτιμηθεί στο σύνολό της με μια στιγμιαία διαγωνιστική διαδικασία.

Γι? αυτό και σας συγχαίρουμε για την απόφασή σας να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό.

Συνημμένα:
Download this file (15848.doc)Ενημέρωση Μαθητών[ ]91 kB

Ορισμός Επιτροπής βαθμολογητών/τριών για την αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού EUROSCOLA 2015-2016

 Ορίζουμε Επιτροπή για την αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών/τριών από σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας που πήραν μέρος στο Διαγωνισμό EUROSCOLA 2015-2016, ως ακολούθως:

 1. Αδαμόπουλο Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ13, Συντονιστή στη Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 2. Αραμπατζή Χριστίνα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Ημαθία
 3. Βακαλούδη Αναστασία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Α? Θεσσαλονίκης
 4. Βορβή Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Α? Θεσσαλονίκης
 5. Γεωργιάδη Μιχαήλ,  Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα τον Πολύγυρο
 6. Δανιηλίδου Ευγενία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Πέλλα
 7. Ευσταθίου Μαρία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Α? Θεσσαλονίκης
 8. Ζάγκα Ελευθερία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Β? Θεσσαλονίκης
 9. Κιορίδη Ιωάννη, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα τις Σέρρες
 10. Κουντουρά Νικολίνα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Β? Θεσσαλονίκης
 11. Μανωλίδη Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα το Κιλκίς
 12. Νικολαΐδη Αλέξανδρο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, Συντονιστή στη Δ.Δ.Ε. Πιερίας
 13. Παπαδάκη Αντωνία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Έδεσσα
 14. Τζιώκα- Ευαγγέλου Πηνελόπη, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα τις Σέρρες
 15. Χασεκίδου-Μάρκου Θεοδώρα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02, με έδρα την Α? Θεσσαλονίκης
 16. Ψυχογυιού Ευαγγελία, Συντονίστρια στη Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης
 17. Βαφείδου Νικολέττα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 1ου ΓΕ.Λ. Θέρμης
 18. Δεληβοριά Ιωάννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕ.Λ. Γερμανικής Σχολής
 19. Δεμίρη Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕΛ Αρσακείου
 20. Καραγιάννη Ευθυμία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Μίκρας
 21. Κομιανό Παύλο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕ.Λ. Μαντουλίδη
 22. Κοντογώγου Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕ.Λ. Ελληνικού Κολλεγίου
 23. Κουσίδου Ευλαμπία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 5ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης
 24. Κυριαζή Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 19ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης
 25. Παπαδοπούλου Ζαφείρα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 1ου ΓΕ.Λ. Θέρμης
 26. Πετμεζάρη Μάρθα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕ.Λ. Ελληνικού Κολλεγίου
 27. Ρίγγα Ιωάννη,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕ.Λ. Μαντουλίδη
 28. Σαμαρά Χρυσόστομο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 23ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης
 29. Ψαλλίδα-Παραθυρά Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Ιδ. ΓΕ.Λ. Ελληνικού Κολλεγίου
 30. Δαμακούδη Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 2ου ΓΕ.Λ. Νεάπολης
 31. Μιχελακάκη Στέφανο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Πεύκων
 32. Παπαγεωργίου Αριστοτέλη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 5ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
 33. Παπαδοπούλου Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 2ου ΓΕ.Λ. Βέροιας
 34. Ευσταθίου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 3ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών
 35. Λαζαρίδη Αντώνιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 1ου και 2ου  ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών
 36. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του 1ου ΓΕ.Λ. Έδεσσας
 37. Παλάζη                Χρυσάνθη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Μουσικού Σχολείου Σερρών
 38. Σκέμπερη Ευαγγελία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του Μουσικού Σχολείου Σερρών
 39. Καραμπατάκη Μαρία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου
 40. Τζιότζιου Ανδρομάχη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου

Η διόρθωση των γραπτών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00 στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65), ενώ τις υπόλοιπες μέρες θα μπορεί να διεξάγεται από τις 08:00 έως τις 16:00.

Παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής, πριν προσέλθουν για τη διόρθωση των γραπτών να έχουν λάβει γνώση του  Ενημερωτικού σημειώματος  για τους/τις μαθητές/τριες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό», που κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους/ες  με το με αριθμ. πρωτ. 15848/28-09-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.

Για γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών των μαθητών/τριών ορίζουμε τις:

 1.  Στάικου Κρυσταλλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.
 2. Χατζοπούλου Χρηστίνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.

                Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 49829/Δ2/26-03-2015έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματος Α?, δεν προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης στους εκπαιδευτικούς που θα αξιολογήσουν τα γραπτά των μαθητών/τριών του διαγωνισμού EUROSCOLA.

Συνημμένα:
Download this file (16162.docx)Ορισμός Επιτροπής[ ]69 kB

Ορισμός διαγωνιστικών κέντρων και συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2015-2016, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας

Ορίζουμε διαγωνιστικά κέντρα και Επιτροπές για τη διενέργεια του διαγωνισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2015-2016, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως:

Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης:
- Διαγωνιστικό Κέντρο: 15ο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης, Καρόλου Ντηλ 24, τηλ. 2310 231-358. Επιτροπή: Πρόεδρος: Βαζούρα Ζωή, Δ/ντρια του 15ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης. Μέλη: Σαχπατζίδης Χρήστος και Παγωνά Γεωργία, εκπαιδευτικοί του 15ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης.


Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης:
- Διαγωνιστικό Κέντρο: 2o ΓE.Λ. Πολίχνης, Λεωφόρος Στρατού 129, 2310 652-566. Επιτροπή: Πρόεδρος: Παπαδημητρίου Ευθύμιος, Δ/ντής του 2oυ ΓΕ.Λ. Πολίχνης. Μέλη: Παπαδοπούλου Ευλαμπία και Καδακόπουλος Θεοδόσιος, εκπαιδευτικοί του 2oυ ΓE.Λ. Πολίχνης.


Διεύθυνση Δ.Ε. Ημαθίας:
1. Διαγωνιστικό Κέντρο: 2ο ΓΕ.Λ. Βέροιας, Σ. Πετρούλα και Πλατεία Μακεδ. Αγώνα, Βέροια, τηλ. 23310 29-001. Επιτροπή: Πρόεδρος: Σωτηρίου Δέσποινα, Δ/ντρια του 2ου ΓΕ.Λ. Βέροιας. Μέλη: Τσικερδάνος Κωνσταντίνος και Δεδικούση Μαρία, εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕ.Λ. Βέροιας.
2. Διαγωνιστικό Κέντρο: 1ο ΓΕ.Λ. Αλεξάνδρειας, Ελ. Βενιζέλου 97, Αλεξάνδρεια, τηλ. 23330 22-025. Επιτροπή: Πρόεδρος: Παπαποστόλου Γεωργία, Δ/ντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Αλεξάνδρειας. Μέλη: Τζιμπουρογιάννη Ολυμπία και Τσιαπανίτη Στέλλα, εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕ.Λ. Αλεξάνδρειας.
3. Διαγωνιστικό Κέντρο: 1ο ΓΕ.Λ. Νάουσας, Τέρμα Φιλώτα Κοκκίνου, Νάουσα, τηλ. 23320 27-250. Επιτροπή: Πρόεδρος: Κουφοπάνου Βησσαρία, Δ/ντρια του 1ου ΓΕ.Λ. Νάουσας. Μέλη: Σαμόγλου Εμμανουήλ, Κοσμίδου Μάρθα και Τσιχλακίδου Σοφία, εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕ.Λ. Νάουσας.


Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας:
1. Διαγωνιστικό Κέντρο: 2ο ΓΕ.Λ. Έδεσσας, Μελίνας Μερκούρη 18, τηλ. 23810 28-188. Επιτροπή: Πρόεδρος: Κλείτσας Δημήτριος, Δ/ντής του 2ου ΓΕ.Λ. Έδεσσας. Μέλη: Τσέκου Ευαγγελία και Λιάνδη Πελαγία, εκπαιδευτικοί του 2ου ΓΕ.Λ. Έδεσσας.
2. Διαγωνιστικό Κέντρο: 3ο ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών, Πενταπλάτανος, Γιαννιτσά, τηλ. 23820 83-311. Επιτροπή: Πρόεδρος: Δημητρίου Γεώργιος, Δ/ντής του 3ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών. Μέλη: Kάζογλου Χρυσαυγή και Τζιάλη Ελένη, εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών.


Διεύθυνση Δ.Ε. Πιερίας:
-Διαγωνιστικό Κέντρο: 5ο ΓΕ.Λ. Κατερίνης, Ηπείρου 10, τηλ. 23510 46-177, Κατερίνη. Επιτροπή: Πρόεδρος: Παπαργυρίου Αλέξανδρος, Δ/ντής του 5ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης. Μέλη: Παππά Μυράντα, Υπεύθυνη Γραφείου Καινοτόμων Δράσεων της Δ/νσης Δ.Ε. Πιερίας και Αναγνώστη Δήμητρα, Δ/ντρια του 2ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης.


Διεύθυνση Δ.Ε. Σερρών:
- Διαγωνιστικό Κέντρο: Μουσικό Σχολείο Σερρών, 1ο χ.λ.μ. Σερρών-Νεοχωρίου, τηλ. 23210 35-353. Επιτροπή: Πρόεδρος: Βουδούρης Γεώργιος, Δ/ντής του Μουσικού Σχολείου Σερρών. Μέλη: Σκέμπερη Ευαγγελία, εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Σερρών, Αραμπατζή Θεοδώρα, εκπαιδευτικός του Μουσικού Σχολείου Σερρών, Δημητρανόπουλος Αναστάσιος, εκπαιδευτικός του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρών και Γκένιου Θεοδώρα, εκπαιδευτικός του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης Σερρών.


Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής:
1. Διαγωνιστικό Κέντρο:ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου, Σταδίου 1, Πολύγυρος,  τηλ.  23710 22-941. Επιτροπή: Πρόεδρος: Ρηγοπούλου Δήμητρα, Δ/ντρια του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου. Μέλη: Καραπαίου Λεμονιά και Φρόνη-Παναγιωτοπούλου Αμαλία, εκπαιδευτικοί του ΓΕ.Λ. Πολυγύρου.
2. Διαγωνιστικό Κέντρο: ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανίων, Αλεξανδρίδη 61, Νέα Μουδανιά, τηλ. 23730 21-351. Επιτροπή: Πρόεδρος: Πολίτου-Γιαννούστα Κρυστάλλω, Δ/ντρια του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανίων. Μέλη: Κόραβος Φίλιππος και Μαλακούδης Γεώργιος , εκπαιδευτικοί του ΓΕ.Λ. Ν. Μουδανίων.


Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 49829/Δ2/26-03-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., δεν προβλέπεται αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς που θα υποστηρίξουν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού EUROSCOLA.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα EUROSCOLA 2015

Σχετικά: 
1. Α.Π. 49829/Δ2/26-03-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήματος Α΄
2. Το με αριθμ. πρωτ. 14152/09-09-2015 έγγραφό μας

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων μαθητών και εκπαιδευτικών για το διαγωνισμό EUROSCOLA 2015-2016 παρατείνεται  έως τις 23.09.2015

Συνημμένα:
Download this file (15215.docx)Παράταση[ ]57 kB
Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι