02122023Σαβ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Δελτίο Τύπου για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για Πρόσληψη πέντε (5) ΔΕ Οδηγών και πέντε (5) ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών

 

eep-ebp

Δελτίο Τύπου

H Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει 10 θέσεις εποχικού προσωπικού (5 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 5 θέσεις ΔΕ Συνοδών σχολικών λεωφορείων), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 28137/29-11-2017 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), που έχουν αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης σε σχολικά λεωφορεία δια των ενιαίων σχολικών επιτροπών υπαγωγής τους, που εδρεύουν στις Π.Ε. Κιλκίς, Πιερίας και Σερρών, για το σχολικό έτος 2017-18, από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2018.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον ημερήσιο τοπικό τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», την Τετάρτη, 24.01.2018,για το Κιλκίς στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΗ του ΚΙΛΚΙΣ» την Τετάρτη, 24.01.2018,για την Πιερία στις εφημερίδες «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» την Παρασκευή, 26.01.2018 και για τις Σέρρες στις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΗ των ΣΕΡΡΩΝ» την Τετάρτη, 24.01.2018 και το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα, 29.01.2018 έως και την Τετάρτη, 07.02.2018.

   Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και κατά τις ώρες 09:00 - 13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τους υποψηφίους πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσ/νίκης (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής).

 

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι