Ειδική-Αγωγή
23022024Παρ
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Ειδική-Αγωγή

 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ23 - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

  eidikiagogi02

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ,  σε ΣΜΕΑΕ.

  Υποψήφιοι ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ

  Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο (895 Ω5Δ64653ΠΣ-ΩΛΓ)καλούνται να προσέλθουν την

  Παρασκευή 20/01/2017:

  1. Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχειαΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
  2. Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,  από ώρα08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1.   σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  1. Απόδειξη της ελληνομάθειας,  όπου απαιτείται σύμφωνα  με την αρ.  118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  3. Ταυτότητα
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 • Προσλήψεις Υποψηφίων Αναπληρωτών κλαδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ & Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας

  eidikiagogi02

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις υποψηφίων αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και σε Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας.

  Οι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία Απόφασης Πρόσληψης αναπληρωτών ΕΒΠ «21529_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ_ΠΕΠ_5008901_7ΗΥΙ4653ΠΣ-ΧΤ9.pdf» και «21530_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ_5009808_ΩΟΘΣ4653ΠΣ-ΓΚΑ.pdf»:

  Να προσέλθουν τη Δευτέρα 25-09-2017 και από ώρα 08:00στα γραφεία των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες τοποθετούνται προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους.

  και στη συνέχεια την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ(Δευτέρα 25-09-2017)

  Να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΛεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  • Ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
 • Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολ. έτους 2014-2015

   

   

   

   

   

  Προθεσμία ενστάσεων απόΔευτέρα 29/09/2014 έως Τρίτη 30/09/2014 και ώρα 16:00 (σύμφωνα με το  148302/Γ6/18-09-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ).

   

  Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων να διατυπώσουν με σαφήνεια την ένστασή τους και να τη συνοδεύουν με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται μεemail(mail@kmaked.pde.sch.gr) ή μεfax (2310474328) και όχι ταχυδρομικά

   

     

   

      

   

 • Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

  eidikiagogi02

   

  Τροποποίηση Οριστικού Πίνακα κατάταξης Υποψήφιων Αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (κύριος και επικουρικός) των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών μετά από απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών (Α΄ Σύνθεση) του ΑΣΕΠ (βλ. συνημμένο αρχείο «TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ 2017-2018.pdf»)

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι