Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Κ.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας
23042024Τρι
Τελ. Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουλ 2023

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Κ.Ε.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

perif

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών  υποψηφίων για τις θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας - Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

 

Ύστερα από την κοινή συνεδρίαση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα 18-07-2019 (Πράξη 1η), ανακοινώνονται: 

α) ο πίνακας των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί/ές στη διαδικασία επιλογής, κατά αλφαβητική σειρά και 

β) ο πίνακας μη δεκτών υποψηφίων, με την αιτιολογία για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικού που δεν γίνεται δεκτός/ή. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 79826/Δ7/21-05-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν εμφανίζεται ονοματεπώνυμο αλλά μόνο ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)  του/της εκπαιδευτικού και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του/της.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 19-07-2019 έως και την Τρίτη 23-07-2019, ώρα 14:00. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας, δεν θα εξετάζονται από τα αρμόδια συμβούλια.

Οι ενστάσεις είναι έγγραφες, αναγράφουν ευκρινώς τον Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού και υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  kmakedpde@sch.gr, με την ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος)». 

Η Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας χρησιμοποιεί στο διαδικτυακό της τόπο "cookies" προκειμένου να προσφέρει αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των "cookies". Για να ενημερωθείτε σχετικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις Πληροφορίες.
Πληροφορίες Αποδέχομαι